Sedang berlangsung pemeliharaan sistem di website kami

เว็บไซต์ของเราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ

Bảo trì hệ thống đang diễn ra trên trang web của chúng tôi

我们的网站正在进行系统维护

我們的網站正在進行系統維護

Our website is currently under maintenance

Sistem Pemeliharaan

Website kami sedang melangsungkan pemeliharaan sistem dari pukul 10:00-12:00 (GMT+8), Anda tidak akan dapat mengakses website kami selama periode tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Layanan Telepon Gratis : China (4001200186); Indonesia (007 8033218368); Thailand (001 8008525368); Vietnam (+842844582368)

Layanan teknis/pelanggan : [email protected]

Chat Langsung : Klik di sini

การปรับปรุงระบบ

บริษัทจะทำการปรับปรุงระบบตั้งแต่เวลา 10:00-12:00 (GMT+8) ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้. ที่นี้หากคุณมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าที่

โทรฟรี : ประเทศจีน (4001200186 ); ประเทศอินโดนีเซีย (007 8033218368); ประเทศไทย (001 8008525368); เวียดนาม (+842844582368)

ปัญหา/การบริการลูกค้า : [email protected]

สนทนาสด : คลิกที่นี้

Bảo trì hệ thống

Công ty sẽ là 10:00-12:00 (GMT+8) để duy trì hệ thống, trong khi tất cả các trang không thể được sử dụng cho bất kỳ sự bất tiện, xin vui lòng hiểu được.Nếu quý khách có thắc mắc về vấn đề này, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng tại

Số điện thoại miễn phí : Trung Quốc (4001200186); Indonesia (007 8033218368); Thái Lan (001 8008525368); Việt Nam (+842844582368)

Dịch vụ khách hàng : [email protected]

Đối thoại trực tiếp : Ở đây

系统维护中

本公司将于 10:00-12:00 (GMT+8)对系统进行维护,期间所有网页无法使用,不便之处,敬请谅解。若有任何疑问,可联系我们的客服中心。

免付电话: 中国 (4001200186); 印尼 (007 8033218368); 泰国 ( 001 8008525368); 越南 (+842844582368)

技术/客户服务 : [email protected]

即时服务助理 : 点击此处

系統維護中

本公司將于 10:00-12:00 (GMT+8)對系統進行維護,期間所有網頁無法使用,不便之處,敬請諒解。若有任何疑問,可聯繫我們的客服中心。

免付電話: 中國 (4001200186); 印尼 (007 8033218368); 泰國 (001 8008525368); 越南 (+842844582368)

技術/客戶服務 : [email protected]

即時服務助理 : 點擊此處

System Maintenance

Our website is under maintenance from 10:00-12:00 (GMT+8) ,you will not be able to access our website during this period. Apologize for any inconvenience caused.

Toll Free : China (4001200186); Indonesia (007 8033218368); Thailand (001 8008525368); Vietnam (+842844582368)

Email : [email protected]

Live Chat : Click here